En effektiv måde at løse en konflikt til alle parters fordel

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten gennem forhandling.

Forhandlingsprocessen bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til både at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder.

Mediation anvendes i stigende grad af bl.a. internationalt orienterede virksomheder og som fast procedure i sager om forældreret.

Typisk vil en erhvervsretlig tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens indholdsmæssige omfang. En familieretslig konflikt vil typisk forløbe over flere kortere møder.

 

HVAD ER MEDIATION?

BESTIL UDPEGNING

MEDIATIONSKLAUSUL

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.