Gå-hjem-møde med Trond Lexau den 11. april 2018 i Århus

Hvorfor eskalerer konflikter under advokaters håndtering?

Konflikthåndtering i advokaters regi koster årlig 18 milliarder kroner (civile sager, tal for Norge).
Hvor meget af dette skyldes eskalering? Advokat og mediator Trond Lexau, Bergen, udgav i foråret bogen: “Juridisk sett. Et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse. Konstruktiv konflikthåndtering – advokatvirksomhet for en ny tidsalder.”(Frydenlund Forlag, København).

Gennem en dybdeundersøgelse af jura og advokatvirksomhed afdækker han juraens metoder og strukturer. En af konklusionerne er, at juraen aldrig har interesseret sig for konflikter! Der sker noget når fokus flyttes fra sagen til konflikten. Trond Lexaus interessefelt er, hvordan advokatvirksomhed kan ændres med konfliktforståelse som platform. Han tager til orde for, at advokater i større grad må tilpasse sig partenes egentlige interesser og behov og går ind for det, han kalder konstruktiv konflikthåndtering. En sådan ændring vil også føre til mere mediation, mener Trond Lexau.

Trond Lexau vil med overskriften “5 MEGET GODE GRUNNER FOR KONSTRUKTIV KONFLIKTHÅNDTERING” belyse hvorfor og hvordan advokatvirksomhed kan gøres anderledes, til gavn for parter, samfund, og mediationssfeltet samt orientere om udvikling og status for retsmægling i Norge.

Trond Lexau har i 40 år drevet en alsidig advokatpraksis i Bergen Samtidig praktiserer han mediation. Han er uddannet som mediator med mastergrad fra Københavns Universitet i 2004. Dertil driver han Senter for samarbeid og konflikthåndtering. Trond Lexau er for tiden formand i Nordiske Mediatorer MMCR. Som næstformand i Children at risk foundation har han desuden gennem 25 år drevet et gadebarnsprojekt i Brasilien.

Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og øvrige interesserede – inviter gerne en ikke-mediator kollega med.

Kursusbevis: DMA udsteder kursusbevis på 3 lektioner

Sted: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000  Aarhus C

Pris: Gratis

Tilmelding kan ske her.

Tilmelding er bindende. No-show fee: kr. 500 ekskl. moms. Foreningen udsteder kursusbevis på 3 lektioner.

11

april

15-18
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse