Generalforsamling den 17. maj i København

Sæt kryds allerede i kalenderen nu. Nærmere info følger.

17

maj


København

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse