Netværksmøde i Århus den 1. marts 2018

Emnet for næste møde er markedsføring, og programmet er følgende:

  • Præsentation af en effektiv model til videndeling på tværs
  • Erfaringsudveksling  – succes mingling
  • ”Den varme stol” – case fra et medlem.
  • Videndeling og erfaringsudveksling inden for specifikt emne. På møde 2: ‘Markedsføring’
  • Afrunding og aftaler til næste møde, herunder hvor netværket skal holdes

Deltagelse forudsætter medlemskab af DMA og er gratis. Tilmelding her

01

marts

15-18
Hos Mogens Yde Knudsen, Zacco, Europaplads 2, 6. sal, Århus

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse