Netværksmøde Vest

Nye netværksgrupper
Vi er glade for at kunne formidle, at vi nu opstarter to netværksgrupper i hhv. København og Århus. Dette sker som en naturlig opfølgning på vores tidligere netværksaktiviteter på Trinity i december sidste år og med Netværks Akademiet i april i år, hvor vi oplevede stor gejst i dialogen mellem mediatoradvokaterne, og at der var interesse for at fortsætte med “at networke.”

Vi ønsker at styrke sammenhængskraften i vores forening og skabe et forum, hvor vi som medlemmer kender og bruger hinanden bedre. Vidensdeling, inspiration og “supervision” er fokus for netværksgrupperne, hvor vi sammen også kan arbejde på at få flere mediationer i Danmark.

Netværket er både for de erfarne mediatorer/retsmæglere og for de (endnu) uerfarne mediatorer. 

Felicia Nørgaard fra Netværks Akademiet vil facilitere netværksmøderne. Hun sætter rammen, driver processerne og leder møderne, så vi når rundt om alle punkter på agendaen. Det er netværksdeltagerne, der vælger tema fra møde til møde.

Første netværksmøde afholdes i København tirsdag den 7. november 2017 og Århus torsdag den 9. november 2017 – begge dage fra kl. 15-18.

To medlemmer fra bestyrelsen Charlotte Cantor, August Bournonvilles Passage 1 (lige ved siden af det Kgl. Teater), 1055 Kbh.K og Niels Lyhne, Advokatkompagniet, Nørreport 26, 8000 Aarhus C, lægger hus til første arrangement i hhv. København og Aarhus.

Det er vores forventning at holde 2-3 netværksmøder om året. Deltagelse i netværket er gratis og forudsætter medlemskab af DMA.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 22. september. Oplys om du deltager i Øst eller Vest. Tilmeld dig her.

Vel mødt!

 

Share on LinkedIn

09

november

15:00 - 18:00
Niels Lyhne, Advokatkompagniet, Nørreport 26, 8000 Aarhus C,

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00