Indmeldelse

Alle advokater, der opfylder kvalifikationskravet, kan optages som mediatoradvokat. Der forudsættes herudover advokatbeskikkelse og tilhørende ansvarsforsikring for at være fuldt medlem. Ellers vil man kunne optages som associeret.

Kontingentet udgør for 2018 kr. 3.500 ekskl. moms for medlemmer og kr. 1.500 for associerede medlemmer.Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse