Morgen Møde i Malmø – Gränsöverskridande tvister – Fokus Sverige vs. Danmark

Når kommercielle tvister opstår på internationalt plan, kan de let blive komplicerede og dyre. Udover kommercielle interesser kan også sociale og kulturelle forskelle have betydning, og disse kan spille ind når tvisten skal løses. Det Sydsvenske Handelskammer inviterer til et seminar med fokus på  hvordan tvister kan løses, når virksomheder i to forskellige lande ikke er enige.

Kurt Helles Bardeleben og Gert Nilsson Eldrimner indleder med at fortælle om grænseover-skridende konfliktløsning med fokus på erfaringer i tvister mellem svenske og danske virksomheder. De vil også fortælle mere om, hvordan mediation kan blive et nyttigt redskab til at løse denne type tvist, ved såkaldt co-mediation i grænseoverskridende tvister.

Johan Sigeman vil endelig præsentere Sydsvenska Industri – og handelskammerets mæglingsregler, der giver virksomheder mulighed for at løse tvister hurtigt, omkostningseffektivt og lokalt.

 

Kurt Helles Bardeleben er advokat og mediator hos DLA Piper i København og formand for Mediationsinstituttet.

Gert Nilsson Eldrimner er advokat og mediator hos Advokatfirman Eldrimner i Stockholm og Købehavn.

Johan Sigeman er advokat og mediator hos Advokatbyrån Sigeman & Co.

 

Læs mere om eventet og tilmeld dig her.

Kontakt

 

Danske Mediatoradvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Telefon + 45 3343 7000
Mail lpe@danskeadvokater.dk

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000