Orienteringsmøde for byggemediatorer

Den 4. oktober 2018 får du mulighed for at komme med input og ideer til, hvordan mediation i bygge- og anlægsbranchen kan udvikles. Dette sker ved et opstartsmøde arrangeret af Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet for alle byggemediatorer, dvs. uddannede mediatorer med entrepriseretlig eller fagteknisk baggrund.

I det nye AB-18, der blev offentliggjort den 21. juni 2018, fremgår det af § 65, at Voldgiftsnævnet efter anmodning fra en part udpeger en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Det forventes derfor, at flere tvister i bygge- og anlægsbranchen løses ved mediation.

Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet har i samarbejde taget initiativ til uddannelse af flere mediatorer på området gennem Danske Advokaters Mediatoruddannelse – BYG. Der samarbejdes generelt på området, herunder om udarbejdelse af en fælles liste over byggemediatorer og indsamling af erfaringer.

Sparringsmødet er således både tiltænkt mediatorer fra de to gennemførte BYG moduler og andre mediatorer med entrepriseretlig baggrund. Alle er velkomne, også de af jer, der endnu ikke er gået i gang med at mediere.

Voldgiftsnævnet vil på mødet orientere om, hvorledes opdraget i AB-18 ventes implementeret og nye mediatorer oplært, herunder som observatører eller co-mediatorer. Mediationsinstituttet vil på mødet orientere om en række tiltag for at fremme mediation, herunder også i bygge- og anlægsbranchen. Derudover er det primære mål at få deltagernes input til processer og indhold, og en drøftelse af hvordan den første tid med mere mediation i branchen bliver en succes med veltilrettelagte og gode mediationer.

Mødet afholdes torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13-16 i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København.

 

Underviser

Thomas Samsø Bloch
Direktør Mediationsinstituttet


Underviser

Lene Ahlmann-Olsen
Direktør Voldgiftsnævnet


Kontakt

 

Danske Mediatoradvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Telefon + 45 3343 7000
Mail lpe@danskeadvokater.dk

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000