Temadag og generalforsamling

Årets generalforsamling og netværksdag bliver afholdt

onsdag den 11. maj 2022 kl. 14.30 – 18.00
hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32 i København
med efterfølgende middag på restaurant Cofoco

Programmet for dagen ser således ud:

14.30 – 16.45: Fagligt indlæg – mediation og mægling i et bredere perspektiv.

16.45 – 17.00: Pause

17.00 – 18.00: Generalforsamling

18.15 – 20.15: Middag på Restaurant Cofoco, Abel Cathrines Gade 7, 1654 København V.

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
  5. Valg af 4 – 6 medlemmer til bestyrelsen samt 1-2 suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt.

I løbet af Generalforsamlingen vil der også være en kort seance, hvor alle deltagere får mulighed for at komme med gode ideer til bestyrelsen- og foreningens fremadrettet arbejde.

Hvis du har lyst og mod på at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte formand Finn Lænkholm (fl@ida.dk) for nærmere information om bestyrelsens arbejde. Vi er altid glade for at få nye kræfter ind i bestyrelsen.

Indkomne forslag:
Vi gør opmærksom på, at i henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til foreningen mindst to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

Du kan tilmelde dig her senest den 2. maj 2022.

Det er gratis at deltage i netværksmødet og den efterfølgende middag på restaurant Cofoco.

Kontakt

 

Danske Mediatoradvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Telefon + 45 3343 7000
Mail lpe@danskeadvokater.dk

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000