Bliv medlem

Alle advokater, der opfylder kvalifikationskravet, kan optages som mediatoradvokat. Der forudsættes herudover advokatbeskikkelse og tilhørende ansvarsforsikring for at være fuldt medlem. Ellers vil man kunne optages som associeret medlem.

Kontingentet udgør for 2021 kr. 3.500 ekskl. moms for medlemmer og kr. 1.500 for associerede medlemmer.

Indmeldelse

Hvilken uddannelse i mediation har du gennemført, herunder hvor og hvornår

Områder, hvor du har særlige forudsætninger for at udføre mediation

Praktisk erfaring med mediation

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000