Bestyrelsen

Finn Lænkholm

Formand


Trine Schmidt

Bestyrelsesmedlem og kasserer


Christopher Bühl Nielsen

Bestyrelsesmedlem


Frederik Keun-Rasmussen

Bestyrelsesmedlem


Michael Melchior

Bestyrelsesmedlem


Thomas Samsøe Bloch

Bestyrelsesmedlem


Betina Schiønning

Bestyrelsessuppleant


Niels Lyhne

Bestyrelsessuppleant


Vedtægter

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000