Byggesektoren: En boksering for dyre konflikter

Det er en myte, at størrelsen og kompleksiteten af et byggeprojekt fører til juridiske konflikter. En ny undersøgelse fra Mediationsinstituttet viser derimod, at menneskelige faktorer er hovedforklaringen på konflikter og retssager i byggeriet.

Baseret på den danske byggesektors erfaringer, er det ikke de strukturelle men nærmere de menneskelige faktorer, der ligger til grund for størstedelen af byggeriets konflikter. Således peger byggebranchens eksperter på Dårlig kommunikation og tillid samt Parternes modstridende interesser og manglende villighed til at indgå kompromisser som de to væsentligste konfliktårsager, hvorimod projektets størrelse, kompleksitet samt industriens aftaler vurderes som mindre væsentlige.

Resultaterne bygger på en netop afsluttet undersøgelse, hvor Mediationsinstituttet har spurgt mere end 200 eksperter fra den danske byggesektor om de væsentligste årssager til ”at parterne i en byggesag går i konflikt, herunder ender ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed eller ved Domstolene?”

Undersøgelsen omfatter svar fra rådgivere, bygherrer, entreprenører, ingeniører, eksterne rådgivere og advokater samt arkitekter fra både små, mellemstore og større virksomheder.

Dialog er nøglen til tillid

Et af de områder, der fremhæves som problematisk er den manglende direkte dialog mellem bygherre og entreprenører samt behovet for løbende kommunikation mellem projektets parter. Og, når dialogen mangler kan parterne blive i tvivl om modpartens motiver:

”Der, hvor det bl.a. går galt, er, når parterne har mistet tilliden til hinanden og begynder at mistænke hinandens motiver. Jeg oplever ofte, at parterne får en aha-oplevelse og et andet syn på modparten, når det går op for dem, at vedkommende ikke bare prøver at presse modparten for egen vindings skyld, men reelt har en udfordring, som skal løses,” forklarer advokat og specialist i entrepriseret, Vivi Klink Larsen.

Louise Lerche-Gredal, administrerende direktør i Mediationsinstituttet, peger på mediation som et effektiv middel til at fremme forståelsen:

”Det er interessant for os at se, hvor stor betydning branchen rent faktisk tillægger de mellemmenneskelige faktorer. Det er vores klare erfaring, at mediation er en effektiv teknik i netop den slags konflikter, hvor der er behov for at fremme forståelsen mellem parterne for at kunne nå frem til en holdbar løsning.”

Man anslår, at de juridiske konflikter og retssager koster byggebranchen omkring 2,2 mia. kroner om året, men de omkostninger kan reduceres betragteligt, hvis parterne benytter sig af mediation. Ca. 70 % af alle mediationer afsluttes med en aftale.

Udsagn fra mere end 50 uafhængige eksperter peger på, at dårlig kommunikation og fravær af tillid er blandt de væsentligste årsager til konflikter i byggesektoren. Hyppigere og bedre dialog kan reducere konfliktomfanget.

Læs mere her

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000