Dansk Erhverv indgår i mediationsprojekt

For at udbrede kendskabet til mediation har Mediationsinstituttet lanceret et fondsstøttet projekt, hvor der i 20 erhvervs- og byggesager stilles en neutral og upartisk mediator til rådighed gratis. Projektet sker i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Byggeri og Voldgiftsnævnet. Og nu går også Dansk Erhverv ind i projektet.

 

Danske virksomheder bruger årligt op mod 20 mia. kroner på konflikthåndtering i form af rets- og voldgiftsager. Beløbet svarer til, at virksomhederne gennemsnitligt bruger 8,2 % af deres resultat efter skat på konflikter*. Selvom mediation bliver brugt flittigt i kommercielle tvister internationalt, er metoden på trods af forligsrater på op mod 80% endnu ikke særlig udbredt  i Danmark. Projektets formål er at få byggeriets- og erhvervslivets parter herhjemme til også at få øjnene op for værdien af mediation.

”Vi er rigtig glade for den interesse, som erhvervslivets- og byggeriets organisationer viser for mediation. Metoden er jo nærmest skræddersyet til kommercielle konflikter, men hvis man ikke ved, hvad mediation går ud på eller kender til fordelene, ender man ofte i retten eller i voldgift. Og det tager tid, koster mange penge og slider på samarbejdsrelationerne,” udtaler Thomas Samsø Bloch, adm. direktør for Mediationsinstituttet.

Projektet består i 20 gennemførte mediationer og skal dels skabe yderligere grundlag for forandring og forankring i byggebranchen og erhvervslivet, dels være med til at finde flere ”solstrålehistorier” som skal bruges i arbejdet med at øge kendskabet til mediation i Danmark.

“Samarbejdet med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Byggeri giver en god mulighed for at komme ud til dem som det i virkeligheden handler om – virksomhederne og byggeriets parter. Er man først i konflikt med en samarbejdspartner er det jo netop svært at blive enige om noget som helst. Og her kan erhvervsorganisationernes være med til at få hjulpet deres medlemmer i den rigtige retning.”

I byggeriet vil flere af sagerne efterhånden omfattes af de nye AB-regler, hvor mediation er en del af den såkaldte konfliktløsningstrappe. I erhvervssagerne vil det derimod være parternes aftale, som regulerer, hvordan uoverensstemmelser skal løses. Her kan en mediationsklausul være en  god idé, så mediation er aftalt på forhånd fremfor at vente til, at man ikke ser andre udveje end at gå i retten.

Kontakt: Projektkoordinator Patricia De Moor på 39 39 00 66, eller pr. mail: pdm@mediationsinstituttet.dk

 

Læs mere om Dansk Erhvervs deltagelse i projektet her

 

* Tallene stammer fra rapporten “Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” – rapporten kan downloades her

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000