Faktaark: PROJEKTMEDIATION (PRIME) – Beskrivelse og retningslinjer

Projektmediation er en hurtig og direkte måde at løse uoverensstemmelser og konflikter i projektsamarbejder. Formålet er at understøtte gennemførelsen af fælles projekter ved løbende at identificere og løse problemer inden de bliver til større tvister f.eks. om kvalitet, arbejdsomfang, prisfastsættelse eller forsinkelse.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000