Familiefred med mediation

Danske Familieadvokater har tilbage i foråret 2020 fået tilkendt midler af Dreyers Fond, som blev afsat til tilbud om gratis mediation til skilsmissefamilier med børn, som var udfordret på grund af de meget lange sagsbehandlingstider i familieretshuset.

Mediationsinstituttet har udpeget mediatorer til de 10 afholdte sager.

Projektet er nu afsluttet og Dreyers Fond har i den forbindelse udgivet en artikel.

Her kan du følge det tidligere beskrevet om projektet.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000