Familiemediation til konfliktramte børnefamilier

Mediationsinstituttet indgår i Danske Familieadvokaters projekt ”Familiemediation – Coronakrisehjælp til konfliktramte børnefamilier”. Projektet har til formål at hjælpe konfliktramte børnefamilier, som er blevet særlig belastet af coranakrisen. Dreyers Fond har støttet projektet med kr. 300.000 som med legatet nu er en realitet.

 

Projektets formål er gennem mediation at hjælpe særligt belastede konfliktramte familier i en krisesituation – in casu COVID-19 situationen og de meget lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Projektet går ud på, at familieadvokater på vegne af deres klienter kan ansøge om økonomisk tilskud til gennemførelse af familiemediationer i sager, hvor børn er kommet i klemme, og hvor forældrene er økonomisk trængte.

Udpegning af de uvildige mediatoradvokater til projektet sker i samarbejde med Mediationsinstituttet, som uden beregning bidrager til projektet med udpegninger og administration i forhold til mediationerne. Desuden arbejder såvel mediatorer som familieadvokater til en lavere takst end sædvanligt for, at man med projektpuljen kan hjælpe flest mulige familier.

Børnene ender som gidsler med risiko for livsvarige ar på sjælen.

“Hele formålet er at give pressede familier mulighed for at bypasse et system, hvor sagerne trækker så længe ud, at børnene ender som gidsler med risiko for livsvarige ar på sjælen,” fortæller Mediationsinstituttets direktør Thomas Samsø Bloch. ”Familieretshuset havde allerede før coronakrisen meget lange ventetider og i dag er udsigterne blevet endnu mere dystre for de skilsmisseramte børnefamilier.

Projektet skal bl.a. være med til at vise, at der for de skilsmisseramte familier findes en anden måde at få hjælp på, end det der tilbydes i det familieretlige system i dag.

”Mediation er principielt noget, alle familier i konflikt kan vælge, men i Danmark er der bare ikke kutyme for det på samme måde som flere steder i udlandet. I Danmark er vi vant til at konflikter i forbindelse med skilsmisser er noget som systemet skal træffe afgørelser om i stedet for, at vi prøver at løse det selv. Og det resulterer alt for ofte i afgørelser, som ikke passer til parterne og blot bringer dem endnu længere fra hinanden. Imens står børnene midt i det hele og har absolut ingen gavn af at mor og far ikke kan enes” forklarer Thomas Samsø Bloch.

Projektet er kommet i stand på baggrund af en ansøgning til Dreyers Fond fra Danske Familieadvokater som en følge af Familieretshusets meget lange ventetider.

”Familierne venter ofte op til 8-10 måneder på afgørelser fra Familieretshuset, og under corona-nedlukningen er de fleste sager gået i stå, og ingen afgørelser er truffet. I modsætning hertil kan en mediation komme i stand inden for dage eller uger. Der er ingen garanti for, at en mediation fører til en aftale, der løser alle uenigheder, men ofte gør den, og derfor vil mange af de mest trængte familier være interesserede”, forklarer advokat Lisbeth Darling Wegener fra Danske Familieretsadvokater, der også selv er uddannet mediator.

”Med en mediation bliver der i langt hovedparten af sagerne skabt grundlag for en aftale og en hurtig løsning på konflikten, og det er det, familierne har brug for. I en mediation er familieadvokatens rolle at bistå deres klient i at træffe de rigtige valg og især at skabe den nødvendige tryghed.”

 

Du kan læse mere om projektet her: dreyersfond.dk/okay-portfolio/konfliktramte-boernefamilier

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000