Fejring af Retsplejeloven 100 år

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 16-19:30 fejrer vi Retsplejelovens 100 år med spændende indlæg om mediation og mægling – nu og i fremtiden.

Programmet er:

Kl.16.00 Velkomst v/Pia Deleuran, advokat og mediator og Finn Lænkholm, advokat, mediator og formand for Danske Mediatoradvokater
Kl. 16.10 Noget nyt under solen v/Professor emirita Vibeke Vindeløv
Kl. 16.40 Godt nyt fra den løsningsorienterede side v/Janne Vejlesby, advokat, Kammeradvokaten / Poul Schmith
Kl. 17:00  Konfliktløsning her og der og alle vegne v/advokat, partner og mediator Jes Anker Mikkelsen , leder af Bech-Bruuns Konfliktløsningsafdeling
Kl. 17:30-18:00 Erfaringer værd at bygge på v/direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Kl. 18:30-19:00 Retsmæglerundersøgelse, arbejde for ny lov og hvad er fremtidens konfliktløsning? Ved formand for Danske Mediatoradvokater Finn Lænkholm og direktør for Mediationsinstituttet, Thomas Samsø Bloch.
Kl. 19.00-19:30: At tænke hele vejen rundt – inspiration til skræddersyede tilgange i konfliktløsningen over temaerne: uden mad og drikke, ret skal være ret og nye boller på suppen v/advokat, mediator, forfatter og idemager Pia Deleuran tillige med fotograf og illustrator Sisse Jarner

Arrangementet er støttet af Dreyers Fond, og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog påkrævet, og det kan du gøre her

Der er vil være lidt mad og drikke undervejs, ligesom mulighed for at blive efterfølgende og drikke et glas vin med kolleger fra branchen.

Vi glæder os til at se jer til en spændende eftermiddag og aften den 9. januar 2020.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000