Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Mediationsinstituttet indgår samarbejdsaftale

En ny samarbejdsaftale mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og Mediationsinstituttet baner vejen for, at ingeniører kan få løst deres konflikter hurtigt, billigt og effektivt. Tre ud af fire byggekonflikter i mediation bliver løst. Og oftest på blot et enkelt møde mellem parterne. Men meget få kender muligheden og ender derfor i en dyr, tidskrævende og konfliktoptrappende retssag eller voldgift. For ingeniørbranchen skal den ny samarbejdsaftale være med til at ændre dette billede.

Mediation er et redskab til konfliktløsning mellem to eller flere uenige parter faciliteret af en neutral mediator. Under mediationen kommer mediatoren ikke med forslag til løsninger, men hjælper via spørgsmål og rammer for forhandlingen med at bygge bro mellem parterne, så de sammen kan aftale sig frem til en løsning, der er skræddersyet til dem, fremfor at vente på at en dommer træffer en afgørelse, som kun tilgodeser den ene part. En afgørelse, der vel at mærke både tager lang tid, koster mange penge og ødelægger relationen mellem parterne.

Byggebranchen bruger enorme summer på konflikter

En undersøgelse foretaget af Mediationsinstituttet viser, at danske virksomheder årligt bruger 18,3 milliarder kroner på juridiske stridigheder, svarende til 8% af deres overskud efter skat. Og i byggeriet, skønnes det, at dette tal når helt op til 14%.

”18,3 mia. svarer næsten til, hvad det ville koste at bygge en halv Storebæltsbro i dag! Det er jo et kolossalt beløb, som jo ret beset ikke skaber nogen som helst værdi, fortæller direktør for Mediationsinstituttet Thomas Samsø Bloch, ”Det er rigtig mange penge, som vel burde kunne bruges meget mere fornuftigt.”

Ofte ligger løsningerne jo begravet under den kollektive uvidenhed. Mediator hjælper parterne til at få gravet løsningerne frem

Målet med en mediation er, at parterne – med mediators hjælp – lytter til hinandens oplevelser af sagen og søger efter løsninger i fællesskab for at blive enige om en aftale, der kan løse deres konflikt i stedet for at vente på en dommerafgørelse. Parterne kan naturligvis altid forlade mediationen, hvis de ikke vil være med mere, men erfaringerne viser, at op mod 80% af byggekonflikterne bliver løst, når parterne anvender mediation. Og selv når de ikke når frem til en endelig aftale, har de oftest fået løst del af problemerne, så en evt. efterfølgende retssag bliver langt billigere og mindre opslidende for parterne.

“Det er sjældent, at parterne reelt har lyst til en dyr og langvarig retssag, når det kommer til stykket. De fleste af os vil jo gerne selv være med til bestemme, hvordan tingene skal være, men når vi kommer i konflikt, er vi nærmest kodet genetisk til at opføre os dumt. Vi stopper med at lytte til hinanden og forsøger at placere ansvar i stedet for at prøve at forstå, hvorfor modparten har den holdning de har” fortæller Thomas Samsø Bloch. ”Ofte ligger løsningerne jo begravet under den kollektive uvidenhed, og mediator hjælper parterne til at få gravet løsningerne frem. Hvem ansvaret skal placeres hos, er som regel helt ligegyldigt, når man når dertil.”

Enkel, billig og hurtig mediation for ingeniører

Med henblik på at fremme de gode og aftalte løsninger har Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI indgået en samarbejdsaftale med Mediationsinstituttet, så FRI’s medlemmer har en enkel, billig og hurtig adgang til konfliktløsning. Du kan læse mere om aftalen med FRI her.

 

Vil du vide mere om Mediationsinstituttets samarbejdsaftaler kan du finde yderligere oplysninger her.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000