Gevinster ved mediation i byggekonflikter

De danske byggevirksomheder bruger ifølge Mediationsinstituttet omkring 2,2 mia. kroner om året på juridiske konflikter og retssager. Der er tale om et gigantisk beløb, der barberer 22 procent af byggebranchens resultat. Men sådan behøver det ikke at være. Mediationspanelets erfaringer fra bygge- og anlægsbranchen peger på mediation som et økonomisk og tidsbesparende alternativ til voldgift.

”Der er meget fokus på advokatsalærer, men dét, der virkelig er dyrt, er alle de interne omkostninger med vidner, dokumenter, spørgsmål fra advokater, processkrifter, hovedforhandlinger osv. Hvis det koster 100.000 i salær til advokaten, så koster det helt sikkert det samme i interne omkostninger,” siger mediator og partner i Bech-Brun, Jes Ankel Mikkelsen og fortsætter:

”Det går også ud over udviklingen af forretningen, når man skal bruge kræfter på at slås om fortiden fremfor at tænke på fremtiden.”

Ud over de betydelige økonomiske besparelser peger panelet på, at man vha. mediation kan skræddersy bedre og mere forretningsorienterede løsninger.

”Med mediation opnår man bedre forretningsmæssige løsninger og alternativer, som der ikke findes hjemmel for i lovgivningen. For eksempel kan man aftale at gennemføre nye projekter sammen, og dermed bliver erstatningen, som den ene part skal betale den anden mere tålelig, fordi der kommer ny forretning på sigt,” siger mediator og partner i Sirius Advokater, Benjamin Lundström.

Hvidbog dokumenterer udgifter

Advokaternes udsagn understøttes at Mediationsinstituttets undersøgelse, der viser, at virksomheder inden for byggeri, IT/kommunikation og transport i gennemsnit bruger 372.000 kr. til advokat og yderligere 342.000 kr. til interne udgifter i forbindelse med løsning af en konflikt. Det vil sige en samlet udgift på 714.000 kr. pr. konflikt.

Disse tal dækker imidlertid over meget stor variation. Virksomheder med 10-99 ansatte betaler i gennemsnit knap 78.000 kr. pr. konflikt, mens virksomheder med mere end 100 ansatte betaler knap 1.380.000 kr., hvilket svarer til 17 gange mere.

Mediationsinstituttet har også undersøgt varigheden af forskellige konfliktløsningsmetoder. ”Analysen viser, at voldgifter og retssager har den længste varighed – henholdsvis 18,8 mdr. og 16,2 mdr., mens forligsforhandlinger i gennemsnit varer 5,5 måneder. Til sammenligning varer en mediation gennemsnitlig 2-3 måneder og koster kun en brøkdel”, forklarer Mediationsinstuttets Adm. direktør Louise Lerche-Gredal.

4 trin til succesfuld mediation

1) Parternes vilje og motivation: Når parterne vælger mediation opnås forlig i flere tilfælde end ved retsmægling.

2) En kyndig mediator: Mediator skal være velfunderet i mæglingsmetoden, samt kunne udvise empati og vedholdenhed.

3) Advokaterne som medspillere: Parternes advokater har ifølge mediatorerne en central rolle i at sikre en god proces og et godt slutresultat. Advokater, der forstår deres rolle, og kan agere som medspillere, er uvurderlige i processen.

4) Jo tidligere, jo bedre: Jo tidligere en mediation starter, jo bedre er grundlaget. Omvendt, jo længere op af konflikttrappen parterne har bevæget sig, jo sværere og dyrere er konflikten at løse.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000