GPC North America rapporten (2020)

GPC North America rapporten spår en ændret tilgang til kommerciel konfliktløsning på det nordamerikanske marked og fastslår, at rutinemæssig brug af retssager og voldgift ikke opfylder erhvervslivets forventninger, hvorimod mediation er blevet mainstream og er ved at blive den mest universelle konfliktløsningsproces.

IMI – the International Mediation Institute – har offentliggjort en rapport om kommerciel konfliktløsning i Nordamerika – GPC North America. Rapporten er den første af sin slags og giver et øjebliksbillede af den kommercielle konfliktløsning i USA og Canada og kommer på baggrund af en række konferencer afholdt i USA og Canada med anbefalinger til fremtidens konflikthåndtering. Rapporten og forventes at ville medføre en ændret tilgang til kommerciel konfliktløsning på det nordamerikanske marked.

Rapporten bygger på data indsamlet fra konferencer afholdt i syv jurisdiktioner i USA og Canada (Toronto, Austin, Baltimore, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco) med deltagelse fra parter, rådgivere, udbydere og beslutningstagere herunder politikere.

Rapporten indikerer overordnet et skift til en mere samarbejds- og helhedsorienteret tilgang til konfliktløsning og fastslår, at der generelt er en øget efterspørgsel på mediation og ADR, som imødekommer parternes behov og et fokus på fortsatte samarbejdsrelationer snarere end på retssager.

I rapporten foretages en sammenligning på tværs af de syv jurisdiktioner for at pege på nøgletemaer og generelle anbefalinger, som inkluderer anbefalinger om obligatorisk uddannelse i ADR på jurauddannelsen og på handelsskoler, et skift mod mere samarbejdsorienterede og problemløsende tilgange til kommerciel konfliktløsning, en øget mangfoldighed og kvalitet af ADR-udbydere og ikke mindst lovgivning til at understøtte udbredelsen og anvendelsen af mediation og ADR.
Rapporten er udgivet i et samarbejde mellem IMI og ICDR-AAA (The International Centre for Dispute Resolution, den internationale division af the American Arbitration Association) og fremhæver, at

Rapporten GPC Nordamerika følger tidligere rapporter fra Global Pound Conference Series, herunder rapporten ‘Global Data Trends and Regional Differences’.

For yderligere information om Global Pound Conferences herunder de øvrige GPC rapporter henvises til IMI’s hjemmeside: www.imimediation.org/gpc

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000