Hurtig afklaring i familiesager

Danske Familieadvokater tilbyder i samarbejde med Mediationsinstituttet og med støtte fra Dreyers Fond mediation til konfliktramte børnefamilier, der står midt i en svær skilsmisse- eller samværssag. Mediation kan skabe hurtig afklaring eller fremdrift og er derfor et attraktivt alternativ til at vente 8-10 måneder på første møde i Familieretshuset og et langstrakt sagsforløb.

 

”Jeg vil virkelig opfordre til at bruge mediation. Især i de familier, der oprigtigt vil børnene det bedste. De lange ventetider i det etablerede system slider på familierne, og konflikterne bliver optrappet. Der er en vej til hurtig afklaring i familiesager, og helt ekstraordinært er den endda gratis,” fortæller Lisbeth Darling Wegener om muligheden for mediation.

Hun er advokat hos Ret&Råd i Slagelse, mediator og medlem af bestyrelsen hos Danske Familieadvokater, der har fået støtte til at gennemføre en række mediationer i konfliktramte børnefamilier, uden at det koster parterne noget. Hun opfordrer sine kolleger i branchen til at udnytte muligheden.

”Med mediation har parterne selv indflydelse på løsningen og skal ikke passe ind i de rammer, der bliver sat af Familieretshuset eller en domstol. Når folk selv løser en konflikt, tager de også selv ansvar, og i en mediation taler parterne med hinanden og ikke mod hinanden. Her lytter de. Så opstår der kommunikation. Og den fortsætter ofte bagefter”.

 

Foto: Xavier Mouton

Mediation som et skridt på vejen

Den erfarne familieadvokat erkender til fulde, at mediationer ikke altid ender med en aftale, der omfatter en løsning på alle uenigheder, men mindre kan gøre det, for alt er bedre end at vente i halve og næsten hele år på overhoved at komme til det første møde i Familieretshuset. Herefter kan der igen gå månedsvis før en sag om for eksempel samvær bliver sendt videre til retssystemet.

”Nogle gange er en retslig afgørelse nødvendigt, men en mediation er alligevel en god ide. Når forældrene har været samlet og fået talt, har de ofte en højere grad af fælles opfattelse, selv om der er knaster, de ikke kan blive enige om. Jeg har haft flere sager, hvor delspørgsmål er blevet afklaret, og så er der mere ro på frem mod en retssag,” siger Lisbeth Darling Wegener og uddyber:

”Et eksempel kan være en mediation, hvor forældrene bliver enige om, at en 5/9 ordning er bedre for barnet end en 7/7 fordeling. De kan sagtens fortsat være uenige om, hvem der så skal have barnet henholdsvis fem og ni dage og må vente på rettens afgørelse. Men de er nået så langt, at de er enige om det samvær, der fremover vil være bedst for barnet, og dét er vigtigt”.

Hurtigt videre til retten

Hos Danske Familieadvokater er opfordringen til at bruge mediation uden om det etablerede system taget til i samme takt som frustrationen over flere forhold i Familieretshuset er steget. Den lange ventetid på overhoved at komme i gang med et forløb er problematisk, fordi der ofte sker en konfliktoptrapning. Der hvor konflikten i forvejen er så tilspidset, at sagen er markeret rød af Familieretshuset, ønsker Danske Familieadvokater ligefrem en ændring af proceduren.

”Vi ønsker, at de røde sager kan blive sendt til retten med det samme. Som det er i dag, har de samme ventetid som andre sager, og før de kan komme videre til retssystemet, bliver der brugt yderligere måneder på at indhente oplysninger fra institution, skole, sagsbehandler, psykolog og så videre. Det er katastrofalt for familierne og især de børn, der bliver klemt,” mener advokat Lisbeth Darling Wegener.

Vilje er vejen frem

Hos Danske Familieadvokater har de set det meste, og meget af det er ikke kønt. Især ikke hvis den part, der har bopæl på barnet, forhindrer samvær, fordi dialogen er gået i hårknude. Selv om der sker hastebehandling i den slags sager, kan der nå at gå ugevis uden samvær med den ene forælder. Uanset hvor langt parterne er fra hinanden er mediation en god ide, mener også advokat og partner i ADVODAN, Rikke Frødstrup, der anbefaler et nyt perspektiv.

”I skilsmisser bliver advokater ofte set som en krigserklæring af modparten, men alle har brug for rådgivning. Det er derfor, vi alle sammen går til læge og tandlæge, og nogen af os har en revisor. I samråd med sin advokat kan den ene part også godt nå frem til, hvor ønsker og grænser går – og ikke være villig til at rykke sig. Hvis den anden part har det på samme måde, sker der ingenting,” siger familieadvokat Rikke Frødstrup og fortsætter.

”Uden dialog opstår der ikke enighed. Mediation er en proces, hvor parterne kan finde ind til kernen, for ofte er problemet noget andet, end det de umiddelbart tror. I en velfungerende mediation er der fred, ro og tid til at få taget den snak. Men det kræver selvfølgelig, at alle parter er enige om, at mediation er en god ide. Som forberedelse for både parter og deres advokater er det en god ide at viske tavlen ren og tage helikopterperspektivet på. Så bliver det lettere at se, hvad der rent faktisk er bedst for ens børn”.

Du kan læse mere om projektet her: dreyersfond.dk/okay-portfolio/konfliktramte-boernefamilier

 

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000