Konfliktløsning bør være en del af virksomhedsstrategien

I nogle brancher er konflikter en del af hverdagen – fx indenfor entrepriser og forsikring. Virksomheder kunne spare mange penge og ufattelige mængder af tid. Ikke mindre end 500 dage kan i gennemsnit ”klippes” af den tid konfliktløsning tager, når den løses via mediation fremfor traditionelle retssager.

 

”Når der opstår konflikter, er det afgørende, at virksomheden har lagt en strategi for, hvordan konflikterne håndteres hurtigt og effektivt. Desværre er det ikke alle virksomheder, som er up to date med, hvilke muligheder og konkrete værktøjer der findes”, siger Louise Lerche-Gredal, adm. direktør for Mediationsinstituttet.

Alle virksomheder bør have en ”konfliktstrategi” og telefonnummeret på en god mediatoradvokat. Når mediation med fordel kunne være en del af virksomhedsstrategien, skyldes det, at mediation/konfliktmægling ofte løser konflikter langt hurtigere og mere effektivt, end en retssag eller voldgift. En ny EU-rapport viser, at de gennemsnitlige omkostninger ved en mediation udgør ca. 1/3 af omkostningerne ved at gå i retten. Mediation afslutter også konflikterne hurtigere. Ved brug af mediation bliver sager i gennemsnit afsluttet efter 43 dage mod de gennemsnitlige 566 dage ved domstolene eller 386 dage ved Voldgiftsinstituttet. Det mindsker derfor den tabte arbaejdsfortjeneste betydeligt ude i virksomhederne.

Louise Lerche-Gredal foreslår, at ledelsen tager et kritisk blik på deres strategi til håndtering af konflikter. ”Mange virksomheder kunne have gavn af at tænke i nye baner, så deres fokus er på at nedtrappe en konflikt i stedet for at optrappe den via en evt. retssag”, tilføjer hun. ”Mediation løser konflikten i mere end 2/3 af alle sager. Hvis dialogen går i hårdknude eller uenigheden mellem parterne ikke kan løses ved traditionel forhandling bør det næste naturlige skridt derfor altid være mediation – det er ganske enkelt god forretningsstrategi at give mediation et forsøg inden konflikten går videre til voldgift eller i retten”.

Et selskab, der tager mediation alvorligt og bruger det aktivt, er Topdanmark, der siden efteråret 2012 har anvendt mediation i omkring 10 sager. Det fortæller skadechef Bente Casparij fra Topdanmark:

”Det har typisk været sager, hvor kundens forventning til erstatningens størrelse var et stykke fra det, der var omfattet af forsikringens vilkår. En retssag afgør jo kun hvem der har ret, mens en succesfuld mediation bidrager til fælles forståelse, ved at man taler med hinanden og, ikke mindst, lytter til hinanden,” siger Bente Casparij, der understreger at Topdanmark ikke anvender mediation for at spare på erstatningsudgifter.

”Den afgørende gevinst er, at man får en løsning man er fælles om. Vi gør det ikke for at spare på erstatningsudgifter, men i forhold til en retssag sparer man både tid og sagsomkostninger.”

Mediation har vist sig som en effektiv metode, der sparer penge for virksomheden. “Vi ved fra undersøgelser, at danske virksomheder årligt ville kunne spare over 200 millioner kroner, hvis de brugte mediation i bare 10 % af deres konflikter i stedet for retssager”, udtaler Louise Lerche-Gredal. ”Hertil kommer naturligvis muligheden for at finde frem til langt bedre og mere pragmatiske løsninger på konflikterne end en juridiske dommer har mulighed for samt muligheden for at bevare en god relation til en samarbejdsrelation.”

Vi ved fra undersøgelser, at danske virksomheder årligt ville kunne spare over 200 millioner kroner, hvis de brugte mediation i bare 10 % af deres konflikter i stedet for retssager

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000