Kursus for projektledere: Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet

Byggesektoren er ofte en boksering for dyre og langvarige konflikter.

Entrepriseaftalerne, projekternes størrelse, kompleksitet og de mange involverede parter får tit skylden for byggesektorens konfliktniveau og er ofte årsagen til, at dialogen fravælges og at sagerne ender i retten. Konflikterne omdannes til juridiske slagsmål, som ikke blot er dyre og langvarige, men også skader samarbejdet efterfølgende.

Erfaringsmæssigt er det dog ofte de menneskelige faktorer, der er årsagen til størstedelen af byggeriets konflikter. Dårlig kommunikation, mistillid og ikke mindst parternes modstridende interesser og uvilje til at gå på kompromis har vist sig som de væsentligste konfliktårsager.

Som led i en satsning for at styrke samarbejdet i byggeriet udbyder BLOXHUB sammen med Mediationsinstituttet og BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet kurset ”Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet”.

Med kurset får deltagerne den nyeste viden indenfor samarbejdskultur og konstruktiv konflikthåndtering, værktøjer til at omsætte viden til praksis i deres daglige arbejde og opbygge nye redskaber til at højne samarbejdskulturen i byggeriet og ikke mindst forebygge- og løse byggekonflikter så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt.

Kurset er rettet mod deltagere fra alle faggrupper, der er involveret i byggeprocesser, hvor tværfagligt samarbejde indgår, dvs. projektledere og praktikere fra byggeriet.

Kurset udbydes med økonomisk støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond og koster derfor kun 9.500,- + moms.

 

Det får du ud af kurset:

-Du lærer at forebygge de konflikter, der opstår i forbindelse med tværfaglig byggeledelse og håndtere konflikter i byggesager på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde med særligt fokus på at bevare og styrke samarbejdet.

-Du får konkrete redskaber til at højne samarbejdskulturen i byggeprojekter og får mulighed for at løse konkrete udfordringer med samarbejde og konflikter fra din egen arbejdssituation, virksomhed eller byggeprojekt.

-Du bidrager til at skabe nye praktisk anvendelige redskaber med sigte på at højne samarbejdskulturen i byggeriet generelt.

Formålet med kurset er at gøre praktikere og projektledere i byggeriet bedre til at forebygge de konflikter, som opstår i byggeriet og til at håndtere konflikter i byggesager på en konstruktiv måde.

Kurset består af 3 + 2 undervisningsdage samt et caseforløb med udgangspunkt i case-projekter fra kursisternes egne byggeprojekter eller virksomheder.

 

Undervisningsdage:

Hold 1: 31. august – 2. september 2021 og 9.- 10. september 2021

Hold 2: 27.-29. september 2021 og 7.-8. oktober 2021.

 

Undervisere:

Thomas Samsø Bloch
Adm. direktør Mediationsinstituttet, advokat (L) / retsmægler / mediator

Peter Vogelius
Seniorforsker, Ph.d, Forskningsafdelingen for Byggeteknik og Proces BUILD, Aalborg Universitet København

Finn Lænkholm
Fmd. Danske Mediatoradvokater, advokat (H) / mediator hos IDA og retsmægler

Louise Dahl Krath Jensen
Underdirektør i DI, Erhvervsjuridisk rådgivning Dansk Byggeri, advokat og mediator

Lene Ahlmann Olsen
Direktør Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

 

 

Yderligere information og tilmelding

Du kan læse mere om kurset på Bloxhubs hjemmeside og tilmelde dig her: Hold 1 eller Hold 2.

 

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000