Mediation kan spare samfundet for millioner

Ny undersøgelse viser, at mediation i konflikter kan spare samfundet for udgifter helt op i millionklassen. Justitsministeren diskuterede med politikere, erhvervsfolk og advokater i dag, hvordan vi bedre udnytter potentialet i konfliktløsningsmetoden til at skabe værdi for samfundet og for den enkelte.

 

Potentialet er stort. Med de ord åbnede Louise Lerche-Gredal, der er administrerende direktør i Mediationsinstituttet, dagens konference om mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv. Mediation er konfliktmægling og kan bruges i alt fra skilsmisser til store byggesager.

Metoden er ifølge en ny undersøgelse både billigere og hurtigere end fx retssager. Derfor bør mediation skrives ind i lovgivningen, som man fx har gjort det i Tyskland, mener fagfolk.

– Der skal handling til nu. Potentialet er der, men uden politiske tiltag bliver det ved de gode intentioner, afsluttede Louise Lerche-Gredal sit indlæg.

Danmark halter bagefter mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, når det kommer til politisk fokus på at fremme brugen af mediation. Manglende kendskab, advokaternes tilbageholdenhed og en manglende politisk indgriben er blandt forklaringerne.

Justitsministeren ser et stort potentiale

Justitsminister Søren Pind, som deltog som oplægsholder på konferencen, anerkender, at der er klare fordele ved mediation.

Ministeren ser særligt et potentiale i mediationens evne til at bevare relationen mellem parterne i konflikten.

– Når mediation lykkes, kan begge parter komme videre som vindere. Konflikten løses, før linjerne bliver trykket skarpt op, og mens samarbejdet kan forsættes bagefter. Der er derfor mange gode grunde til at sætte fokus på fordelene ved at løse konflikter uden for domstolene gennem mediation. Det fokus kan være værdiskabende på flere niveauer – både for samfundet og for den enkelte person, afsluttede justitsminister Søren Pind.

Vi skal kigge til udlandet

Ved dagens paneldebat drejede diskussionen sig om, hvordan man på Christiansborg kan skubbe på for at fremme brugen af mediation. Her vil Danmark kigge til udlandet for inspiration – for eksempel til Tyskland, hvor myndighederne er forpligtet ved lov til at forsøge mediation i alle egnede sager. Og det eksempel lytter man til i Venstre.

– Det er jo klart, at hvis man kan løse en konflikt på to til tre måneder ved mediation, som ellers tager 16 måneder i en retssal, så er det værd at overveje, om det er noget, vi fra politisk hold skal fremme brugen af. Det er arbejdspladser og skattekroner, der går tabt i de mange måneder. Derfor ser jeg med stor nysgerrighed på, hvordan andre lande omkring os har implementeret mediation i lovgivningen, udtalte Jan E. Jørgensen, medlem af retsudvalget for Venstre.

Tal og fakta fra Mediationsinstituttets undersøgelse

Alle ovenstående tal er hentet fra hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv”.

Mediationsinstituttet har beregnet, at danske virksomheder årligt bruger 18,3 mia. kroner på konflikthåndtering. Det er udgifter, som instituttet har estimeret, at man kan sænke betydeligt, hvis mediation anvendes som alternativ til retssager.

Samme tendens gælder for samfundets udgifter til civile retssager. I Norge har man haft held til at afslutte 80 % af alle skilsmissekonflikter gennem mediation.

Skilsmissekonflikter koster i gennemsnit det danske samfund 97.000 kroner pr. sag. Hvis vi i Danmark kunne opnå samme succesrate som i Norge, ville samfundet spare 579 mio. kroner.

I England er det myndighedernes pligt at forsøge mediation i alle egnede konflikter. Det betyder, at myndighederne skal undersøge, om mediation bør anvendes i konkrete konflikter, før de bliver til retssager.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000