Mediationsinstituttet lancerer projekt om mediation med Dansk Industri og Dansk Byggeri

I samarbejde med Dansk Industri og Dansk Byggeri iværksætter Mediationsinstituttet et projekt, som skal udbrede kendskabet til mediation som en effektiv, tids- og omkostningsbesparende måde at løse konflikter på. I alt 40 erhvervs- eller byggevirksomheder tilbydes adgang til at afprøve mediation og får gratis stillet en neutral og upartisk mediator til rådighed. Projektet har til formål at vise virksomheder og byggebranchen i Danmark værdien af at bruge mediation til løsning af erhvervstvister.

Danske virksomheder bruger årligt op mod 20 mia. kroner på konflikthåndtering i form af rets- og voldgiftsager. Beløbet svarer til, at virksomhederne gennemsnitligt bruger 8,2 % af deres resultat efter skat på konflikter*. Selvom mediation som konfliktløsningsmetode er udbredt i erhvervslivet uden for de danske grænser, har metoden endnu ikke rigtig vundet indpas i Danmark på trods af forligsrater på op mod 80% i erhvervslivets tvister.

”Rets- og voldgiftssager tager ofte flere år, koster dyrt på bundlinjen, slider på samarbejdsrelationerne og er generelt udmattende for alle involverede”, udtaler Thomas Samsø Bloch, adm. direktør for Mediationsinstituttet. ”Ofte ender sagerne ovenikøbet med, at parterne alligevel indgår forlig når hovedforhandlingen nærmer sig. Havde man nu fundet en løsning tidligere, kunne mange penge, ressourcer og ærgrelser være sparet. Og samarbejdsrelationerne kunne måske også have undgået at lide et knæk.”

Projektet består i 20 gennemførte mediationer i tvister udvalgt i samarbejde med Dansk Byggeri og Dansk Industri og har til formål at få byggeriets- og erhvervslivets parter til også få øjnene op for værdien af mediation som konfliktløsningsmetode. Projektet skal dels skabe yderligere grundlag for forandring og forankring i byggebranchen og erhvervslivet, dels være med til at finde flere ”solstrålehistorier” som skal bruges i arbejdet med at øge kendskabet til mediation i Danmark.

 

Kontakt: Sekretariatet på 39 39 00 66, eller pr. mail: kontakt@mediationsinstituttet.dk

 

* Tallene stammer fra rapporten “Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” – rapporten kan downloades her

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000