Vejledning om mediation og mægling i byggeriet

Brancheinitiativet Værdibyg har i samarbejde med bl.a. Mediationsinstituttet, Voldgiftsnævnet og en række praktikere fra byggebranchen udgivet en vejledning om mediation og mægling.

Vejledningen giver konkrete værktøjer til afklaring af konfliktens kerne og selve konfliktløsningen. Derudover giver vejledningen en række anbefalinger til, hvordan du som part kan forberede dig og bidrage til en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling.

Download vejledningen her:

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000