”Mediation bringer parterne bedst muligt gennem konflikten.”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i retssagsomkostninger."

180 specialister i mediation

Danske Mediatoradvokater er en landsdækkende forening med ca. 180 mediatoradvokater.

Medlemmer af Danske Mediatoradvokater er advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler.

Mediatoradvokater har en central position inden for advokatmediation og fører listen over danske mediatoradvokater.

47 af foreningens medlemmer er retsmæglere og gennemførte i 2009 ca. 1400 sager i retsmæglingssystemet.

Foreningen har udformet en mediationsklausul, som frit kan benyttes i forbindelse med kontraktindgåelse.
Klausulen fastlægger rammerne for konfliktløsning ved en evt. tvist.

Foreningen blev stiftet i januar 2003 på initiativ af Advokatsamfundet.


MI indgår samarbejdsaftale med Dansk Erhverv

Med aftalen kan Dansk Erhverv tilbyde sine medlemsvirksomheder et ”fast track” til udpegning af mediator.


Familiefred med mediation

Danske Familieadvokater har tilbage i foråret 2020 fået tilkendt midler af Dreyers Fond, som blev afsat til tilbud om gratis mediation til skilsmissefamilier med børn, som var udfordret på grund af de meget lange sagsbehandlingstider i familieretshuset.


Ny bog om Konflikthåndtering – Håndbogen til bestyrelsesformænd, ejere, ledere og projektledere

Håndbogen i konflikthåndtering klæder ledere på til at håndtere konflikter i kontraktsforhold.


MI indgår samarbejdsaftale med SMVdanmark

En ny samarbejdsaftale mellem SMVdanmark og Mediationsinstituttet baner vejen for, at SMVdanmarks medlemsvirksomheder kan få løst deres konflikter hurtigere, billigere og mere effektivt.


Arrangementer

Højskole på Kalø Vig

31. august 2022 , Højskole på Kalø Vig


Mediatoruddannelsen, BYG 2022

12. september 2022 , Trinity, Kursus- og Konference Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia


Mediatoruddannelsen, generel 2023

31. januar 2023 , Trinity, Kursus- og Konference Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia


Mediatoruddannelsen, BYG 2023

12. september 2023 , Trinity, Kursus- og Konference Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia


Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed.

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen,
Danske Advokater. Det er bl.a. instituttets opgave at udpege kvalificerede mediatorer, samt rådgive
om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

MI indgår samarbejdsaftale med Dansk Erhverv

Familiefred med mediation

Ny bog om Konflikthåndtering – Håndbogen til bestyrelsesformænd, ejere, ledere og projektledere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, cases og anden brancheinformation direkte på mail.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000