”Mediation bringer parterne bedst muligt gennem konflikten.”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i retssagsomkostninger."

170 specialister i mediation

Danske Mediatoradvokater er en landsdækkende forening med ca. 170 mediatoradvokater.

Medlemmer af Danske Mediatoradvokater er advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler.

Mediatoradvokater har en central position inden for advokatmediation og fører listen over danske mediatoradvokater.

47 af foreningens medlemmer er retsmæglere og gennemførte i 2009 ca. 1400 sager i retsmæglingssystemet.

Foreningen har udformet en mediationsklausul, som frit kan benyttes i forbindelse med kontraktindgåelse.
Klausulen fastlægger rammerne for konfliktløsning ved en evt. tvist.

Foreningen blev stiftet i januar 2003 på initiativ af Advokatsamfundet.


Indfør klausul om mediation i kontrakterne

Mediationsklausuler kan spare virksomhederne for millioner i retssagsomkostninger. Mediationsinstituttet rådgiver om anvendelse og implementering af mediationsklausuler i kontraktsforhold.


Mediation i erhvervslivets konflikter

Hør, hvordan andre sparer tid og penge ved at bruge mediation til konfliktløsning. Mediation kan effektivt løse de fleste tvister mellem virksomheder og samarbejdspartnere – uden at det fører til dyre og langvarige voldgifts- og retssager.


Bliv MI partner

Alt for få er opmærksomme på, at mediation er en god løsning, når de ender i en konflikt. Det ønsker vi at ændre sammen med en kreds af MI-Partnere. Bliv MI-Partner nu og opnå konkrete fordele.


Ny rapport om globale tendenser indenfor konfliktløsning

I et unikt og ambitiøst initiativ til at belyse, hvordan civile og kommercielle konflikter løses i det 21. århundrede – samlede Global Pound Conferences over 4000 konfliktløsningsinteressenter i 24 lande verden over. Resultaterne er samlet i rapporten: Global Pound Conference Series

Med fokus på virksomhedernes behov for konfliktløsning udfordrer rapporten de traditionelle og grundlæggende forestillinger om, hvad klienter vil have og hvordan advokater skal repræsentere dem i kommercielle konflikter.


Arrangementer

Mediation og mægling i byggeriet – Århus

16. maj 2019 , Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Mediation er nu en del af AB-reglernes løsningstrappe og bliver efterspurgt af byggeriets parter mere og mere. Kan du rådgive dine klienter om mediation og bistå dem konstruktivt i mediationsprocessen?

Hør hvordan advokaten aktivt kan skabe værdi for klienterne før, under og efter mediationer i byggesager.


Netværksdag for Mediatorer og generalforsamling

22. maj 2019 , hos Danske Advokater - Valencia, Vesterbrogadde 32, 1620 København V

Kom til en spændende Netværksdag hos Danske Mediatoradvokater, hvor også generalforsamlingen afvikles.

Netværksdagen faciliteres af teatergruppen Dacapo, som gennem interaktivt teater vil ”udfordre vores hjerne og hjerte samtidigt og afsløre kompleksiteten i de dilemmaer og udfordringer, vi møder i vores dagligdag”.

Det er vores mål med netværksdagen at samle mediatorer fra hele landet og med forskellige baggrunde til en eftermiddag med læring, grin og reflektioner – og ikke mindst godt mediatornetværk på kryds og tværs.

Netværksdagen er gratis for medlemmer af DMA. For ikke medlemmer er prisen 1.500 kr. som kan veksles til et associeret medlemskab af Danske Mediatoradvokater, forudsat, at man opfylder betingelsen for det.


Mediation og mægling i kommercielle forhold – Århus

28. maj 2019 , Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. Og med de nye tvistløsningsmodeller i AB18 og ABR18 bliver mediation helt central i byggeriet. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Og hvordan skaber du aktivt værdi for klienten under processen? Vi gennemgår fif og fælder.


Mediation og mægling i byggeriet – København

03. juni 2019 , Danske Advokater Valencia

Mediation er nu en del af AB-reglernes løsningstrappe og bliver efterspurgt af byggeriets parter mere og mere. Kan du rådgive dine klienter om mediation og bistå dem konstruktivt i mediationsprocessen?

Hør hvordan advokaten aktivt kan skabe værdi for klienterne før, under og efter mediationer i byggesager.


Mediation og mægling i kommercielle forhold – København

24. juni 2019 , Danske Advokater Valencia

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. Og med de nye tvistløsningsmodeller i AB18 og ABR18 bliver mediation helt central i byggeriet. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Og hvordan skaber du aktivt værdi for klienten under processen? Vi gennemgår fif og fælder.


Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed.

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen,
Danske Advokater. Det er bl.a. instituttets opgave at udpege kvalificerede mediatorer, samt rådgive
om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

Indfør klausul om mediation i kontrakterne

Mediation i erhvervslivets konflikter

Bliv MI partner

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.