”Mediation bringer parterne bedst muligt gennem konflikten.”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i retssagsomkostninger."

180 specialister i mediation

Danske Mediatoradvokater er en landsdækkende forening med ca. 180 mediatoradvokater.

Medlemmer af Danske Mediatoradvokater er advokater, der har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Mediatoradvokater er fuldstændig uafhængige, upartiske, har tavshedspligt og er underlagt foreningens særlige etiske regler for mediatoradvokater. Desuden er mediatoradvokater underlagt de almindelige advokatetiske regler.

Mediatoradvokater har en central position inden for advokatmediation og fører listen over danske mediatoradvokater.

47 af foreningens medlemmer er retsmæglere og gennemførte i 2009 ca. 1400 sager i retsmæglingssystemet.

Foreningen har udformet en mediationsklausul, som frit kan benyttes i forbindelse med kontraktindgåelse.
Klausulen fastlægger rammerne for konfliktløsning ved en evt. tvist.

Foreningen blev stiftet i januar 2003 på initiativ af Advokatsamfundet.


Samarbejdsaftale med F&P om mediation

Mediationsinstituttet har indgået en samarbejdsaftale med Forsikring & Pension med det formål at udbrede anvendelsen af mediation til løsning af tvister mellem kunder og selskaber i forsikringssager samt kunders tvister med andre parter, hvor retshjælpsforsikring er inde i billedet.


Voldgiftsnævn har høje forventninger til mediation

Konflikter i byggeriet vil i stigende grad blive løst ved mediation mellem parterne.


Byggeriets konfliktkultur er under forandring – MEDIATION bliver det nye normal (podcast med Finn Lænkholm)

Mediationsinstituttet lancerer i samarbejde med Paw Engsbye Rasmussen en podcast, som perspektivere fordelene ved mediation. ByggeRiget – en podcast om byggeriets værdiskabelse – samtaler med folk, der har fingeren på pulsen i ejendoms- og byggebranchen

Podcasten har 7 episoder, som du kan høre her.


Ny formand for Mediationsinstituttet

Mediatoradvokat, Peter Stakemann, er ny formand for Mediationsinstituttet. Han afløser Kurt Helles Bardeleben, som har valgt at takke af efter at have beklædt formandsposten siden 2019.


Arrangementer

Sensommer arrangement

30. august 2024 , Hotel Signatur i Nyborg


Mediatoruddannelsen 2024

16. september 2024 , Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V


Mediatoruddannelsen 2025

29. januar 2025 , Trinity, Kursus- og Konference Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia


Specialmodul om mediation i byggeriets tvister

25. februar 2025 , Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V


Specialmodul om mediation i familiekonflikter

08. april 2025 , Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V


Mediatoruddannelsen efterår 2025

16. september 2025 , Danske Advokater


Specialmodul om mediation i erhvervskonflikter

07. oktober 2025 , Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V


Specialmodul om mediation af konflikter i ansættelsesforhold

18. november 2025 , Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V


Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed.

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen,
Danske Advokater. Det er bl.a. instituttets opgave at udpege kvalificerede mediatorer, samt rådgive
om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

Samarbejdsaftale med F&P om mediation

Voldgiftsnævn har høje forventninger til mediation

Byggeriets konfliktkultur er under forandring – MEDIATION bliver det nye normal (podcast med Finn Lænkholm)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, cases og anden brancheinformation direkte på mail.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000