Rapporter

Her kan du finde rapporter, både egne og udenlandske, samt anden viden om mediation.


Mediation – et uforløst potentiale

”Mediation – et uforløst potentiale” afdækker den aktuelle brug af mediation blandt borgere og virksomheder, de samfundsøkonomiske konsekvenser af juridiske konflikter og giver et bud på, hvordan en øget brug af mediation kan medvirke til mere effektive, hurtigere og mindre omkostningsfulde løsninger.

Faktaark: PROJEKTMEDIATION (PRIME) – Beskrivelse og retningslinjer

Projektmediation er en hurtig og direkte måde at løse uoverensstemmelser og konflikter i projektsamarbejder. Formålet er at understøtte gennemførelsen af fælles projekter ved løbende at identificere og løse problemer inden de bliver til større tvister f.eks. om kvalitet, arbejdsomfang, prisfastsættelse eller forsinkelse.

Faktaark: Mediation – bliv MI Partner

Alt for få er opmærksomme på, at mediation er en effektiv, hurtig og billig løsning, når de ender i en konflikt. Bliv MI-Partner nu og få glæde af vores partnerfordele med det samme. Du slipper blandt andet for administrationsgebyret, så partnerskabet er hurtigt tjent ind.

Faktaark: Mediation – bedre konfliktløsning i erhvervstvister

Mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med.

Hvidbogen: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv

Hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” afdækker den aktuelle brug af mediation blandt borgere og virksomheder, de samfundsøkonomiske konsekvenser af juridiske konflikter.

GPC North America rapporten (2020)

GPC North America rapporten spår en ændret tilgang til kommerciel konfliktløsning på det nordamerikanske marked. Rapporten fastslår, at rutinemæssig brug af retssager og voldgift ikke opfylder erhvervslivets forventninger, hvorimod mediation er blevet mainstream og er ved at blive den mest universelle konfliktløsningsproces.

Vejledning om mediation og mægling i byggeriet

Brancheinitiativet Værdibyg har i samarbejde med bl.a. Mediationsinstituttet, Voldgiftsnævnet og en række praktikere fra byggebranchen udgivet en vejledning om mediation og mægling.

GPC rapporten (2018): Global Data Trends and Regional Differences

I et unikt og ambitiøst initiativ til at belyse, hvordan civile og kommercielle konflikter løses i det 21. århundrede – samlede Global Pound Conferences over 4000 konfliktløsningsinteressenter i 24 lande verden over. Resultaterne er samlet i rapporten: Global Pound Conference Series: Global Data Trends and Regional Differences

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 1

Udlandet går foran med mediation i byggebranchen

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 2

Menneskelige faktorer afgør byggeriets konflikter

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 3

Advokat- og sagsomkostninger er kun en del af byggekonfliktens pris

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 4

Mediation – en god businesscaseMediation – en god businesscase

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 5

Barriererne for byggebranchens brug af mediation

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 6

Vejen frem – flere mediationer, færre voldgifter

Nye veje mod byggeriets konflikter – samlet analysenotat


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, cases og anden brancheinformation direkte på mail.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000