Rapporter

Her kan du finde rapporter, både egne og udenlandske, samt anden viden om mediation.


Hvidbogen: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv

Hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” afdækker den aktuelle brug af mediation blandt borgere og virksomheder, de samfundsøkonomiske konsekvenser af juridiske konflikter.

Faktaark: Mediation – bedre konfliktløsning i erhvervstvister

Mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med.

Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv

Kort version af hvidbogen

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 1

Udlandet går foran med mediation i byggebranchen

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 2

Menneskelige faktorer afgør byggeriets konflikter

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 3

Advokat- og sagsomkostninger er kun en del af byggekonfliktens pris

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 4

Mediation – en god businesscase

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 5

Barriererne for byggebranchens brug af mediation

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 6


Nye veje mod byggeriets konflikter – samlet analysenotat


Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000