Rapporter

Her kan du finde rapporter, både egne og udenlandske, samt anden viden om mediation.


Hvidbogen: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv

Hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” afdækker den aktuelle brug af mediation blandt borgere og virksomheder, de samfundsøkonomiske konsekvenser af juridiske konflikter.

Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv

Kort version af hvidbogen

GPC North America rapporten (2020)

GPC North America rapporten spår en ændret tilgang til kommerciel konfliktløsning på det nordamerikanske marked. Rapporten fastslår, at rutinemæssig brug af retssager og voldgift ikke opfylder erhvervslivets forventninger, hvorimod mediation er blevet mainstream og er ved at blive den mest universelle konfliktløsningsproces.

GPC rapporten (2018): Global Data Trends and Regional Differences

I et unikt og ambitiøst initiativ til at belyse, hvordan civile og kommercielle konflikter løses i det 21. århundrede – samlede Global Pound Conferences over 4000 konfliktløsningsinteressenter i 24 lande verden over. Resultaterne er samlet i rapporten: Global Pound Conference Series: Global Data Trends and Regional Differences

Faktaark: Mediation – bliv MI Partner

Alt for få er opmærksomme på, at mediation er en god løsning, når de ender i en konflikt. Det ønsker vi at ændre sammen med en kreds af MI-Partnere. Bliv MI-Partner nu og opnå konkrete fordele.

Faktaark: Mediation – bedre konfliktløsning i erhvervstvister

Mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med.

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 1

Udlandet går foran med mediation i byggebranchen

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 2

Menneskelige faktorer afgør byggeriets konflikter

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 3

Advokat- og sagsomkostninger er kun en del af byggekonfliktens pris

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 4

Mediation – en god businesscase

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 5

Barriererne for byggebranchens brug af mediation

Nye veje mod byggeriets konflikter – projekt med støtte fra Gundejernes Investeringsfond – DEL 6


Nye veje mod byggeriets konflikter – samlet analysenotat


Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000